RSS
A A A
SmodBIP

Rejestry, ewidencje i archiwa

Zespół Szkół Nr 1 w Łazach prowadzi m.in.

· księgę ewidencji dzieci,
· księgę uczniów,
· jednolity rzeczowy wykaz akt,
· książkę kontroli zewnętrznej,
· ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły
· rejestr skarg i wniosków
· ewidencję akt osobowych
· rejestr wniosków, zaświadczeń i aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli
· ewidencję druków ścisłego zarachowania
· księgę zastępstw
· księgę zarządzeń wewnętrznych
· rejestr wydanych legitymacji szkolnych i pracowniczych
· archiwum dokumentacji szkolnej 

Archiwa - sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych:

- Osoba starająca się o wgląd do dokumentów powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły.
- Nauczyciele i pracownicy szkoły mogą ustnie zgłosić prośbę o wgląd na miejscu do dokumentów dotyczących spraw osobistych lub szkolnych z zachowaniem   Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
- Sporządza się odpisy świadectw uczniów, którzy ukończyli szkołę oraz odpisy świadectw pracy pracowników zwolnionych po uprzednim złożeniu podania o wydanie w/w świadectw.Opublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 20.11.2013
Podpisał: Iwona Sokół
Dokument z dnia: 24.09.2013
Dokument oglądany razy: 958