RSS
A A A
SmodBIP

Załatwianie spraw

ZAŁATWIANIE SPRAW


· Sekretariat szkoły przyjmuje pisma, wnioski i podania interesantów,
· Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową,
· Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw,
· Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.

Skargi i wnioski składać można:
· drogą korespondencyjną, kierując skargę lub wniosek na adres: Zespół Szkół nr 1, ul. Szkolna 2, 42-450 Łazy,
· telefonicznie: numer 32 67 33 907,
· faksem: numer 32 67 33 907,
· pocztą elektroniczną - na adres: zs.lazy@lazy.pl.
Sprawy uczniów i rodziców załatwiane są w dniach pracy Zespołu Szkół nr 1 w Łazach w godz. 7.00 – 15.00.

Dyrektor i Wicedyrektor przyjmują interesantów w dniach i godzinach pracy Zespołu Szkół nr 1.
 Opublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 24.09.2013
Podpisał: Iwona Sokół
Dokument z dnia: 24.09.2013
Dokument oglądany razy: 1 444